Strand van Marbella leeg door Covid19

 

Code oranje betekent dat de Nederlandse overheid afraadt af te reizen naar een land of gebied vanwege de mogelijke veiligheidsrisico’s. Als voor een bepaald gebied een negatief reisadvies wordt afgegeven vanwege corona, wordt je dringend verzocht bij thuiskomt tien dagen in quarantaine te gaan. Een negatief reisadvies betekent niet dat je niet meer mág reizen. En ook niet dat je helemaal niet meer verzekerd ben. Pech en ziektekosten zijn meestal gewoon gedekt. Maar hoe het precies met je verzekeringen?

 

Lees ook: Waarom kreeg heel Spanje ineens oranje?

 

Advertentie

1. Ik heb een vakantie gepland. Kan ik mijn reis naar Spanje annuleren?

 

Je kunt je reis of vakantie natuurlijk altijd annuleren, maar in principe moet je de kosten die je op het moment van annuleren verschuldigd bent, gewoon betalen. Veel annuleringsverzekeringen houden geen rekening met corona-uitbraken ter plekke. Als je zelf ziek bent, kun je vaak wél annuleren. Je kunt hiervoor contact opnemen met je reisorganisatie. Als je alleen een accommodatie hebt geboekt, neem je hiervoor ook contact op met de partij waarbij je geboekt hebt. Datzelfde geldt in het geval van een vlucht. Veel reisorganisaties keren vouchers uit.

 

2. Ik was in Spanje toen het land ‘op oranje’ ging. Kan ik de kosten van mijn terugreis verhalen op mijn annulerings- of reisverzekering?

 

In principe kan dit niet. Je moet bovendien zelf zorgen voor je terugreis. Niet terugkeren heeft doorgaans ook consequenties voor je reisverzekering (zie hieronder).

 

3. Wat gebeurt er als je corona oploopt en in het ziekenhuis terechtkomt, worden de kosten dan vergoedt?

 

Wij zijn dit nagegaan bij het Zilveren Kruis. Voor (spoed)zorg in het buitenland maakt het bij de zorgverzekering van Zilveren Kruis niet uit of een land code groen, geel of oranje heeft. De voorwaarden en vergoedingen zijn in die gevallen gelijk. Dit geldt in principe voor alle zorgverzekeringen, maar wij raden toch aan hier altijd vooraf navraag over te doen.

 

Advertentie

 

Probeer gebieden waar echt veel corona heerst, zoals eind augustus Madrid en Zaragoza,  te mijden. Meer dan 50 gevallen op 100.000 acht het RIVM alarmerend. Check hier hoe het op jouw reisbestemming is. 

 

4. Krijg je alles terug van de zorgverzekering?

 

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke zorgverzekering en aanvullende verzekering iemand heeft. Als iemand voor (spoed)zorg onverwachts in het ziekenhuis terecht komt, krijgt hij de zorg net als altijd – tot Nederlands tarief – vergoed vanuit zijn basisverzekering. Zijn de kosten hoger dan Nederlands tarief dan is een aanvullende verzekering nodig. Of een reisverzekering met medische dekking.

 

5. Wordt repatriëring naar Nederland vergoed?

 

Repatriëring zit grotendeels in de basiszorgverzekering en deels in de aanvullende verzekering. Het gaat dan om repatriëring naar een andere zorginstelling in Nederland. Bijvoorbeeld van een ziekenhuis in Spanje naar een ziekenhuis in Nederland.

 

6. Hoe zit het met de extra kosten?

 

Advertentie

Als op een bestemming code oranje geldt, worden extra corona-gerelateerde medische kosten in principe niet vergoed door de reisverzekering. Je zult het verschil zelf moeten betalen. Spanje kent relatief hoge medische kosten voor toeristen, zeker als je in een privé-ziekenhuis terechtkomt.

 

Als op het moment van vertrek nog geen sprake was van code oranje, blijft je reisverzekering in principe de kosten dekken. Het is wel slim dit van tevoren na te gaan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het kan zijn dat de verzekering kosten dekt tot op het eerste moment dat terugkeer naar Nederland mogelijk is. De dekking vervalt als je langer blijft dan de eerstvolgende terugkeermogelijkheid.

 

7. Hoe zit het als je autopech krijgt?

 

Voor autopech heb je een all risk autopechverzekering nodig of je moet je auto meeverzekeren bij je reisverzekering. Wij gingen bij de ANWB Alarmcentrale na wat er gebeurt in het geval van code oranje. Die maakt onderscheid tussen code rood en code oranje en hanteert als uitgangspunt de code die gold op het moment van vetrek.

 

In gebieden met code oranje worden leden binnen de beperkte mogelijkheden en maatregelen van de lokale overheden zo goed mogelijk geholpen. In gebieden met een rood reisadvies wordt alleen nog advies gegeven.

Advertentie

 

Concreet betekent dit dat je bij code oranje wordt geholpen door een monteur of sleper. Indien de pech niet ter plekke verholpen kan worden, dan ben je aangewezen op de beschikbaarheid van garages in het gebied. Je krijgt vervangend vervoer indien dat in je pakket zit.

 

Kosten om vervangend vervoer op te halen en/of om op de verblijfslocatie, zijn in overleg met de Alarmcentrale volgens de normale voorwaarden gedekt.

 

Voor gebieden met een oranje of rood reisadvies geldt ook dat auto’s op eigen kosten kunnen worden achtergelaten en gerepatrieerd worden op het moment dat er een geel of groen reisadvies voor het gebied wordt afgegeven. De extra kosten die hieruit voortvloeien (bijvoorbeeld langer huren van een auto of extra stallingskosten), zijn daarmee voor je eigen rekening.

 

Mis je Spanje?: Lees dan voor nog geen twee tientjes een jaar lang het inspirerende reis- en cultuurmagazine ESPANJE! 

8. En hoe zit het als je pech krijgt met je camper?

 

In principe kun je ervan uitgaan dat een camperverzekering dezelfde voorwaarden hanteert als een autoverzekering: hulpverlening in oranje gebieden wordt binnen de mogelijkheden op dat moment, gewoon geleverd. Maar wij raden toch aan van tevoren na te gaan wát die voorwaarden precies inhouden.

 

Lees ook: De 3 beste camperroutes van Spanje

 

9. Hoe zit het als je fototoestel wordt gestolen?

 

In principe gold voor praktisch alle reisverzekeringen in het pre-coronatijdperk dat de reisverzekering automatisch ongeldig werd op het moment dat een negatief reisadvies (code oranje of code rood) werd afgegeven. Dat betekent dat niets meer wordt vergoed. Inmiddels zijn sommige maatschappijen daarvan teruggekomen en vergoeden die alleen nog niet-coronagerelateerde zaken. Het is dus slim om na te gaan welke voorwaarden jouw reisverzekering hanteert.

 

Advertentie

Ook wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen een negatief reisadvies bij vertrek (reisverzekering niet geldig) en een negatief reisadvies dat tijdens je verblijf wordt afgegeven. In het laatste geval blijft je reisverzekering doorgaans wel geldig. Het kan zijn dat je reisverzekering geldig blijft tot het eerste moment dat vertrek naar Nederland mogelijk is, je doet er goed aan om dit na te gaan.

Lees meer over de reisadviezen van de overheid en volg in het buitenland ook altijd de coronadadviezen op.

Bronnen: Zilveren Kruis, ANWB, Verbond van Verzekeraars.