Spanje heeft versneld 640.000 sneltesten gekregen uit China en Zuid-Korea die nu verdeeld worden in het hele land. Ze zullen in eerste instantie worden gebruikt om vooral ouderen te testen die in tehuizen verblijven. Daarna worden de tests ook breder ingezet. Spaanse ziekenhuizen kiezen sinds een aantal dagen ook vaker voor een alternatieve behandeling in een eerder stadium van de ziekte, zo schrijft de krant El País. Deze behandeling wordt ingezet bij mensen van boven de 60 die al andere ziektes hebben. Het idee is om al in te grijpen voordat de patiënt ernstig ziek wordt. Hiermee wordt getracht de ziekenhuizen te ontlasten.

Sneltest bij de Burgerking

In sommige autonome regio’s als Andalusië, Galicië en La Rioja is niet gewacht op deze sneltesten, maar worden patiënten met lichte klachten al op een andere manier getest via een drive-insysteem. Tot nu toe werden alleen mensen getest die al flink ziek waren en bleek in Madrid 85 % positief. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels 350.000 testen afgenomen, gemiddeld 15.000 per dag. Maar dat geeft epidemiologen nog geen volledig beeld. Door de komst van de nieuwe testen kan Spanje veel beter nagaan waar de besmettingshaarden zitten. Met de nieuwe testen is de uitslag er binnen enkele minuten terwijl met de PCR-test die tot nu toe werd gebruikt de uitslag enkele uren op zich liet wachten. De nieuwe testen zijn wel minder precies en moeten daarom bij twijfel altijd worden opgevolgd door de PCR-test. Daarnaast komen er testen om te kijken wie er antistoffen heeft opgebouwd en immuun is geworden. Het snelle testen via drive-ins was al eerder ingevoerd in Galicië maar ook in Duitsland wordt volgens de Koreaanse manier gewerkt. In A Coruña is bijvoorbeeld een sneltestlocatie ingericht op het parkeerterrein van een Burgerking. Mensen rijden langs, openen hun mond even door het halfopen raam en kunnen verder. Zo wordt er tussen 9.00 en 13.00 en 16.00 en 20.00 uur een groot aantal tests afgenomen. In Madrid, de stad met het hoogste aantal besmettingen en doden, werden tot nu toe alleen ernstige gevallen en mensen werkzaam in de gezondheidszorg getest.

Sneller behandelen

Niet alleen wordt er sneller getest, ook de alternatieve behandeling wordt sneller opgestart om het virus eronder te krijgen. In de meeste gevallen worden medicijnen gebruikt die bewezen effectief zijn bij andere ziektes. Een daarvan is hydroxychloroquine, dat al decennia wordt gebruikt bij de behandeling van malaria en reuma. Een ander voorbeeld is een combinatie van de antivirale middelen lopinavir en ritonavir, medicijnen die bewezen effectief zijn bij de behandeling van HIV/Aids. Die middelen kunnen samen worden gebruikt met Interferon bèta, natuurlijk voorkomende eiwitten die een rol spelen in het afweersysteem en gebruikt worden bij multiple sclerose. ‘Het zijn experimentele behandelingen… die als voordeel hebben dat het gaat om medicijnen die zijn goedgekeurd voor de behandeling van andere ziektes. De veiligheid is dus gewaarborgd en de bijwerkingen zijn bekend,’ aldus Albert Bosch, de voorzitter van de Sociedad Española de Virología, de Spaanse virologievereniging. In de meer ernstige gevallen wordt remdesivir voorgeschreven, een antiviraal middel dat is ontwikkeld voor de behandeling van ebola, een middel dat nog in de testfase zit en dat (ook in Nederland) alleen mag worden ingezet met instemming van de patiënt. Bij patiënten die niet genezen bij inzet van al deze middelen en die ernstige longschade oplopen wordt intraveneus tocilizumab toegediend, een medicijn dat gewoonlijk gebruikt wordt bij mensen met een reumatische auto-immuunziekte.

Vier groepen

Het Gregorio Marañónziekenhuis in Madrid deelt de patiënten in in vier groepen: de eerste groep heeft een lichte infectie, zonder longontsteking, is jonger dan 60 en heeft geen onderliggend lijden. Deze groep herstelt meestal vanzelf. De tweede groep heeft lichte verschijnselen maar wel onderliggend lijden. Omdat de toestand bij deze groep snel kan verslechteren wordt hier eerder een behandeling gestart. Zij krijgen een combinatie van hydroxychloroquine, lopinavir en ritonavir. De derde groep bestaat uit mensen die al een lichte longontsteking hebben. Zij krijgen er ook nog interferon bèta bij. Bij mensen met ernstige longproblemen wordt tocilizumab overwogen en indien toegestaan remdesivir.

Het gebruik van experimentele medicijnen is alle mogelijk via een speciaal protocol waarbij de patiënt en de gezondheidsautoriteiten hun toestemming hebben gegeven. Het ministerie van Gezondheid heeft de criteria versoepeld om behandeling mogelijk te maken onder druk van de coronacrisis.

Bron El País. Lees ook de artikelen in het Spaans:

https://elpais.com/sociedad/2020-03-22/los-hospitales-aceleran-el-uso-de-tratamientos-experimentales.html

https://elpais.com/sociedad/2020-03-22/los-tests-rapidos-llegaran-primero-a-sanitarios-y-residencias-de-ancianos.html