Banner Welex

besloten vennootschap laptop kantoorEen van de meest voorkomende vormen van vennootschappen in Spanje is de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. In deze vorm is het maatschappelijk kapitaal verdeeld in aandelen en bestaat het uit de inbreng van alle vennoten die niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.

Hulp nodig bij belastingzaken of juridische aangelegenheden in Spanje? Neem dan contact op met het Nederlandstalige advocatenkantoor Welex. 

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, enkel en alleen tot het bedrag van hun inbreng.
 • Het is een kapitaalvennootschap
 • Er bestaat een oprichtingskapitaal dat volledig is geplaatst en volgestort van minimaal 3.000 euro.
 • Het is een besloten vennootschap waarin, met uitzondering van het anders bepaalde in de statuten, de overdracht van de aandelen over het algemeen beperkt is.
 • Het is een flexibele vennootschap, waarin de autonomie van de wil van de vennoten overheerst.
 • Het is verboden om obligaties of andere verhandelbare effecten gegroepeerd in afgiftes, af te geven.

Een van de belangrijkste redenen waarom er meer en meer vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden opgericht, is dat een rapport van een onafhankelijke deskundige over niet geldelijke inbreng niet vereist is. In andere soorten vennootschappen zijn dergelijke rapporten wel verplicht.

Oprichting

De oprichting van een kapitaalvennootschap gaat via een notariële akte. Met het oog op een rechtsgeldige rechtspersoonlijkheid moet de vennootschap worden ingeschreven in het Spaanse handelsregister. Krachtens deze inschrijving verkrijgt de vennootschap de rechtspersoonlijkheid die overeenkomt met de gekozen vennootschap. In dit geval dus de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zodra de vennootschap staat ingeschreven bij het handelsregister zal de bewaarder de gegevens met betrekking tot de oprichting op telematische wijzen en zonder bijkomende kosten publiceren in het officiële bulletin van het handelsregister.

De oprichtingsakte moet zijn getekend door alle oprichters, of deze nu natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, in eigen naam of via een vertegenwoordiger. Alle oprichters moeten inschrijven op alle aandelen.

De oprichtingsakte moet de volgende informatie bevatten:

 • De identiteit van de vennoot of vennoten.
 • De wil om een ​​kapitaalvennootschap op te richten met de keuze een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten.
 • De inbreng van elke vennoot en de nummering van de aandelen toegekend aan elke vennoot.
 • De statuten van de vennootschap
 • De identiteit van de persoon of personen die initieel verantwoordelijk zijn voor het bestuur en administratie en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Neem contact op met advocatenkantoor Welex in Marbella wanneer u meer informatie wilt over vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of als u van plan bent een bedrijf in Spanje op te richten. Gespecialiseerde economen kunnen u er meer over vertellen. Zie deze link, mail naar info@welex.es, bel +34 952 775 521 of kom langs bij Welex in Marbella (Av. Ricardo Soriano 12, Edif Marqués de Salamanca 1-3, 29601 Marbella, Málaga).

Meer lezen?

touristen op de fiets in madridOverzichtspagina wonen en werken in Spanje
Ben je van plan naar Spanje te emigreren of er een bedrijf op te zetten? Op deze pagina verzamelen we alle berichten die betrekking hebben op wonen en werken in Spanje.