Elk jaar gaan grote stukken bos in Spanje in vlammen op. Meestal is onoplettendheid van mensen de oorzaak van de brand. Zeker in kurkdroge en warme zomers moet je extra opletten. Daarom 15 tips om brand en verspreiding van brand te voorkomen en om jezelf in veiligheid te brengen als het echt misgaat.

 1. Laat geen glas, plastic of ander afval achter in bosrijke gebieden. Zorg ervoor dat je al je afval in daarvoor bestemde containers deponeert. Glas werkt immers als een vergrootglas in de brandende zon en kan zo brand veroorzaken.
 2. Vermijd roken: Rook nooit in bosgebieden of droge velden, omdat een simpele weggegooide sigarettenpeuk genoeg kan zijn om een verwoestende brand te starten.
 3. Geen barbecues: Vermijd het maken van open vuren of barbecues in bosrijke zones. Als je wilt grillen, zoek dan naar daarvoor aangewezen plekken met voldoende veiligheidsmaatregelen. Zorg bijvoorbeeld altijd voor een brandblusser in de buurt.
 4. Houd voertuigen en apparaten uit droog gras: Parkeer auto’s alleen op aangewezen parkeerplaatsen en vermijd het stationeren van voertuigen in hoog, droog gras, omdat de hete motor en uitlaat vonken kunnen veroorzaken. Voorkom ook vonken van andere apparaten.
 5. Respecteer het weer: Vermijd het maken van vuur in periodes van extreme hitte, lage luchtvochtigheid of sterke wind, omdat deze omstandigheden een brand snel kunnen verspreiden.
 6. Houd een blusmiddel bij de hand: Draag altijd een brandblusser of water bij je tijdens wandelingen of kamperen in bosgebieden.
 7. Meld verdachte activiteiten: Als je iemand verdachte activiteiten ziet ondernemen in een bosgebied, zoals het aansteken van vuur op ongepaste plaatsen, meld dit dan onmiddellijk bij de lokale autoriteiten.
 8. Bewaak kampvuren: Als kampvuren toegestaan zijn in aangewezen zones, zorg er dan voor dat het vuur altijd onder toezicht staat en volledig gedoofd is voordat je vertrekt. Maar dan nog, vermijd vuur zoveel mogelijk in droge zomermaanden.
 9. Respecteer verbodsgebieden: Volg altijd de instructies van de lokale autoriteiten met betrekking tot brandgevaar en het betreden van bosgebieden tijdens droge perioden.
 10. Educatie en bewustwording: Verspreid dit bericht over bosbrandpreventie onder familie en vrienden zodat we samen kunnen voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Hoe te handelen bij bosbranduitbraak in Spanje?

 1. Veiligheid eerst: Verlaat het gebied onmiddellijk als je de brand echt niet zelf kunt blussen en roep onmiddellijk hulp in door het Europese alarmnummer 112 te bellen.
 2. Ga bergafwaarts: Als je ingesloten raakt door de vlammen, verplaats je dan bergafwaarts. Vuur verspreidt zich meestal bergopwaarts en door bergafwaarts te gaan, vergroot je je overlevingskansen.
 3. Zoek open terrein: Als je niet kunt ontsnappen, zoek dan open terrein zoals een weiland of een rivierbedding. Branden verspreiden zich minder snel in deze gebieden.
 4. Bedek jezelf: Als een laatste toevlucht, bedek jezelf dan met natte kleding of wikkel jezelf in een natte deken om jezelf te beschermen tegen de hitte en vlammen.
 5. Gebruik een noodsignaal: Als je vastzit en hulp nodig hebt, gebruik dan een noodsignaal zoals een fluitje, spiegels of de zaklamp van je mobiel om de aandacht van hulpdiensten te trekken.