Van plan om een woning te kopen in Spanje en financiering nodig? Een hypothecaire lening aanvragen in Spanje is de meest gebruikelijke wijze hiervoor. Dan is het natuurlijk niet onbelangrijk om te weten hoe de hypotheekwet in elkaar steekt. In dit artikel zullen we het hebben over de nieuwe Spaanse wet uit 2019 ten aanzien van leningen voor het kopen van onroerend goed.

Kosten

Volgens de nieuwe hypotheekwet draait de hypotheekverstrekker (de bank) op voor de de notariskosten, registerkosten, administratiekosten, zegelrecht en de kosten voor een kopie van de akte. De hypotheeknemer moet de taxatie van het onroerend goed en de kosten voor een kopie van de hypotheekakte betalen.

Lees ook: Lokale onroerendgoedbelasting (IBI) in Spanje

Vervroegde aflossing

In de hypotheekaktes worden geen bodemclausules meer opgenomen. De commissies die betaald moeten worden in het geval van vervroegde aflossing van de hypotheek zijn verlaagd (2% gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd en daarna 1,5%). Als er sprake is van variabele rente moet gekozen worden tussen een aflossingsperiode van 3 of 5 jaar (commissies van respectievelijk 0,25% en 0,15%).

Vervallen lening

De schuldeiser kan de lening als vervroegd vervallen beschouwen in de volgende gevallen:
Als de hypotheekafnemer de termijnen niet aflost. Wanneer deze situatie zich voordoet in de eerste helft van de looptijd kan dit pas na 12 maanden – voorheen was dat drie maanden – of totdat het gaat om een bedrag van 3% van de schuld. In de tweede helft van de looptijd is de wettelijk vastgelegde periode 15 maanden of een bedrag dat gelijk staat aan 7% van de schuld.

Documentatie en garanties voor particulieren

De bank moet de koper de volgende documenten verstrekken vooraleer de hypotheekakte te ondertekenen:

  • Gestandaardiseerd Europees informatieblad (European Standardized Information Sheet ESIS), dat een bindend aanbod heeft voor een minimumperiode van 10 dagen.
  • Informatieblad omtrent standaardwaarschuwingen. De bank moet ook dit document overhandigen dat informatie bevat over de bepalingen van de hypotheek, de tarieven, rente, kosten, periodiciteit van betalingen, enz.

De consument moet minimaal twee keer voor de notaris verschijnen. De eerste keer, tenminste één dag vóór de ondertekening van de hypotheekakte, waarbij de notaris de consument gratis advies verleent, een vragenlijst zal doen ondertekenen en een soort akte zal opstellen waarin de notaris verklaart dat de consument naar behoren is geïnformeerd en geadviseerd. De tweede keer dat de consument voor de notaris moet verschijnen, is voor het ondertekenen van de hypotheekakte zelf.

Buitenlanders die een hypothecaire lening in Spanje wensen te regelen moeten er rekening mee houden dat ze op twee verschillende dagen bij de notaris zullen moeten verschijnen.

Meer informatie over het afsluiten van een hypothecaire lening in Spanje? Neem nú contact op met Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella.

Dit artikel werd geleverd door Welex. Welex biedt juridisch, arbeids-, fiscaal en boekhoudkundig advies. Neem vrijblijvend contact op met Welex. Zij helpen je graag en leggen duidelijk en op transparante wijze de voor jouw situatie beste oplossingen uit.

Banner Welex