Coevorden werd eind 16e eeuw het strijdtoneel in de Tachtigjarige Oorlog, waarin de protestantse nakomelingen van Willem van Oranje het opnamen tegen o.a. hun Spaansgezinde en katholieke familieleden. Hoe kwam dat, wie waren de hoofdrolspelers, wat gebeurde er precies en wat waren de gevolgen?

In de tentoonstelling ‘Adios Españoles’ neemt Stedelijk Museum Coevorden je mee terug naar 1592. Een fantastische expositie voor iedereen die meer wil weten over  het ontstaan van Nederland. Wij mogen 3 x 2  kaartjes weggeven. Hoe je kunt winnen, lees je hieronder. 

Vestingstad

Willem van Oranje was in 1584 in Delft vermoord en de Nederlandse gewesten waren tot op het bot verdeeld. De ene stad was protestants en steunde de strijd van de Nassau’s, de andere stad was katholiek en bleef trouw aan de Spaanse koning Filips II die in de jaren ervoor veel krediet had verspeeld door het wrede optreden van Alva. De koning van Hispanje werd door grote delen van de Nederlanders niet langer geëerd. Integendeel. Er werd met tussenpozen 80 jaar strijd gevoerd om de Spanjaarden uiteindelijk voorgoed te verslaan. De Coevorder tentoonstelling Adiós Españoles  neemt bezoekers mee terug naar het jaar 1592. Destijds werd de aloude vestingstad het strijdtoneel van de Nederlandse Opstand, die ook wel bekend is als de Tachtigjarige Oorlog en duurde van 1568 tot 1648.

Stategische ligging

Lange tijd was de stategisch gelegen stad in handen van de Spaanse koning Filips II. Namens hem verdedigt Frederik van den Bergh de stad. Maar op 15 juli 1592 ziet Van den Bergh twee Staatse zwaargewichten met hun troepen voor de stadspoorten staan. Het zijn prins Maurits – zoon van Willem van Oranje van Nassau – en graaf Willem Lodewijk van Nassau. De Drentse vestingstad ligt namelijk op de enige route van Twente naar Groningen. Daardoor moeten prins Maurits en graaf Willem Lodewijk eerst Coevorden innemen voordat ze Groningen kunnen beleggen. Hierbij zetten ze voor die tijd zeer vooruitstrevende legertechnieken in die ook in de expositie te zien zijn.

Wil je meer weten over de Spaanse geschiedenis? Lees dan ook het mooie en informatieve tijdschrift ESPANJE! Bestel het hier.

Grote verdeedlheid

Tijdens de strijd voor godsdienstvrijheid staan de rooms-katholieke Spaansgezinden lijnrecht tegenover de protestantse opstandelingen. Dit verdeelt families, buren en dorpen, ook de familie Van Nassau dus. Maurits is acht jaar eerder zijn vader Willem van Oranje opgevolgd als aanvoerder van de Opstand. Zijn oudere neef Willem Lodewijk is naast hem medebevelhebber in het Staatse leger. Samen bepalen zij met hun inzichten in moderne oorlogsvoering het verloop van de strijd tegen het Spaanse gezag in Coevorden…

Alles op miniatuurformaat

Wanneer je de expositie inloopt, zie je meteen het pronkstuk van de tentoonstelling: een grote maquette van één-bij-drie meter met daarop 350 tinnen soldaten, paarden en kanonnen. Samen beelden ze het Beleg van Coevorden uit. Van de kleuren van de kleding tot de positionering van de soldaten… Alles is tot in detail uitgewerkt. In de tentoonstelling word je meegenomen in het verloop van de Tachtigjarige Oorlog in de vestingstad. Ook maak je kennis met de hoofdrolspelers. En daar hoort een opmerkelijk verhaal bij. Want de leiders van de strijdende partijen zijn volle neven van elkaar. Sterker nog, prins Maurits, graaf Willem Lodewijk en Frederik van den Bergh waren vroeger beste vrienden! Hoe zij uiteindelijk in Coevorden tegenover elkaar komen te staan, ontdek je in de expositie.

Wij mogen 3 x 2 kaartjes voor de expositie weggeven. Stuur voor 22 december een mailtje naar mailespanje@gmail.com om kans te maken. Meer informatie en openingstijden vind je hier.