belasting in Spanje en NederlandJe woont in Nederland, maar verblijft ook graag in je Spaanse tweede woning. Je weet dat je in Spanje belasting moet betalen over deze woning. Moet er dan ook melding worden gemaakt van de Spaanse woning in Nederland? En betaal je in dat geval niet dubbel: in Spanje én in Nederland?

Eigenaren van een Spaanse tweede woning betalen bij eigen gebruik een Spaans huurwaardeforfait. En bij verhuur wordt belasting betaald over de huuropbrengst. Inwoners van Nederland betalen hierover in Spanje een vast belastingtarief van 19% in 2016. Daarnaast moet je in Spanje ook lokale heffingen afdragen.

Wel aangeven, niet betalen

Veel bezitters van Spaanse huizen denken dat ze in Nederland niets meer hoeven op te geven. Ze betalen immers al belasting in Spanje. Hoewel dit een logische gedachte is, is deze niet helemaal juist. Als een belastingplichtige namelijk in Nederland woont, dan moet hij in Nederland al zijn inkomen en vermogen aangeven, waar ter wereld dit inkomen ook vandaan komt. Daarom moeten ook de Spaanse tweede woning en een eventuele bijbehorende schuld worden aangegeven. Om dubbele belastingheffing over de Spaanse tweede woning te voorkomen hebben Nederland en Spanje een belastingverdrag gesloten. Dit verdrag wijst het recht om belasting te heffen over de Spaanse tweede woning toe aan Spanje. Dat betekent dat Nederland voorkoming van dubbele belasting moet verlenen. Dit gebeurt doordat Nederland de Spaanse woning (min de eventuele bijbehorende schuld) vrijstelt.

Lees meer: Spaanse stenen voor je spaargeld: waarom kopen nu interessant is

Controlemiddel

Per saldo moet de woning wel in de Nederlandse aangifte worden vermeld, maar vervolgens mag in diezelfde aangifte om voorkoming van dubbele belasting worden gevraagd. Maar als Nederland toch niet mag heffen, waarom moet de Spaanse woning dan nog worden aangegeven in Nederland? Hoewel Nederland dus een vrijstelling verleent, ligt het Nederlandse belang er vooral in om te weten wat het totaal aan inkomsten en aan bezittingen en schulden is van zijn inwoners. Onder meer als een controlemiddel of om het recht op toeslagen of andere regelingen te kunnen bepalen. Daarnaast, als er verder nog Nederlands vermogen is, kan de ingewikkelde voorkomings berekening wel wat nadelige gevolgen hebben voor de toepassing van het heffingsvrije vermogen in box 3.

In de praktijk

Om een en ander duidelijk te maken een vereenvoudigd voorbeeld van een Spaanse tweede woning met een fiscale waarde (voor Nederland en Spanje) van €300.000. Deze woning wordt drie maanden in het jaar verhuurd en levert een nettohuur op van €5000. De overige maanden is er geen verhuur en geldt het Spaanse eigenwoningforfait (1,1%-2%). Met belastingkortingen wordt voor de eenvoud geen rekening gehouden. Nettohuurinkomen: €5.000. Eigenwoningforfait, in dit voorbeeld 1,1% over 9 maanden, €2.475. Totaal Spaans inkomen €7.475. Te betalen in Spanje €7.475 x 19% = €1.420,25. De belastingen in Spanje of in Nederland zijn vaak ingewikkeld genoeg, helemaal als je met beide te maken krijgt! Laat je daarom altijd bijstaan door een ter zake kundig adviseur om ervoor te zorgen dat je fiscaal optimaal van je Spaanse woning kunt genieten.

Lees meer: Spaanse woning verkopen? zo betaal je minder belasting

Dit artikel is eerder verschenen in ESPANJE! (nummer 2, jaargang 2016) en de informatie kan achterhaald zijn. Auteur: Thomas Vermeulen

Thomas Vermeulen
Actal fiscalisten
Raadhuisstraat 63
4701 PM ROOSENDAAL
www.actal.com
thomas@actal.com
tel: +31 6 86830978