straat in spanje
Iedereen heeft op enig moment in zijn leven wel sporthelden gehad. Wie droomde er niet van om net zo goed te kunnen voetballen als bijvoorbeeld David Beckham? Helaas is dat natuurlijk maar weinigen gegeven. Het is makkelijker om belasting te betalen als David Beckham! Een laag belastingtarief in Spanje is mogelijk. Lees verder voor meer informatie over belasting in Spanje.

Spanje kent namelijk sinds 2005 de Beckham-wet. Deze wet, die intussen een paar keer gewijzigd is, maakt het mogelijk om arbeidskrachten naar Spanje te trekken met een heel gunstig belastingtarief. De regeling was indertijd speciaal bedoeld om topvoetballers als David Beckham naar Spanje te lokken. Na wijzigingen in deze regeling kunnen sporters hier inmiddels geen gebruik meer van maken, maar gewone stervelingen nog wel! Om in aanmerking te komen voor de regeling in zijn huidige vorm moet er aan een aantal eisen worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

1. De belastingplichtige heeft de voorgaande tien jaar niet in Spanje gewoond;
2. De reden voor de vestiging is om in Spanje een dienstbetrekking te gaan vervullen. Dit kan ook een betrekking als bestuurder zijn bij een vennootschap onder de voorwaarde dat de belastingplichtige geen aandelenbelang groter dan 25% heeft bij die vennootschap.

Percentages

Als de regeling van toepassing is, dan kan in het lopende kalenderjaar en de daarop volgende vijf jaar van de voordelen worden genoten. Die houden in dat het inkomen wordt belast tegen een vast percentage van 24% in plaats van tegen de gewone progressieve tarieven die oplopen van 19% tot 45%. Het percentage van 24% geldt tot een maximuminkomen van €600.000, daarboven wordt het toptarief van 45% toch weer van toepassing. Uit Spanje afkomstige inkomsten als dividenden en rente op spaarrekeningen lopen niet mee in deze regeling en worden afzonderlijk belast tegen tarieven die lopen van 19% tot 23%. Dividend of rente afkomstig uit een ander land kan onder de regeling weer wel belastingvrij blijven in Spanje.

De Beckham-regeling

Omdat je onder de Beckham-regeling geen gebruik kunt maken van het laagste tarief in de Spaanse inkomstenbelasting en ook niet van sommige vrijstellingen en kortingen, is de regeling pas interessant bij wat hogere inkomens. Een ander punt om rekening mee te houden is dat in sommige gevallen de voorkoming van dubbele belasting onder belastingverdragen niet van toepassing is, waardoor het kan gebeuren dat je per saldo in twee landen belasting moet betalen.

Net als de vrije trappen van David Beckham is de toepassing van de Beckhamregeling specialistenwerk. Maar dat kan dan ook resulteren in een prachtige score als je gaat werken in Spanje!

Lees meer: Alles over belastingen & jouw Spaanse huis

Dit artikel is eerder verschenen in ESPANJE! (nummer 3, jaargang 2019). Auteur: Thomas Vermeulen.

Thomas Vermeulen is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs in Breda, thomas.vermeulen@esj.nl, tel. +31 6 86830978.