Banner Welex

DeclarerenDe verklaring van nieuwbouw in Spanje is een rechtshandeling die ten overstaan van een notaris wordt uitgevoerd. In de akte wordt verklaard dat een constructie is voltooid, nog gebouwd wordt op een perceel of dat een bestaande constructie wordt aangepast. In dit artikel zetten we de documenten uiteen die nodig zijn voor het verlijden van een akte van verklaring van een voltooide nieuwbouw. 

Hulp nodig bij belastingzaken of juridische aangelegenheden in Spanje? Neem dan contact op met het Nederlandstalige advocatenkantoor Welex. 

Om voor een notaris in Spanje te verschijnen, zijn in dit geval de volgende documenten nodig:

1. Bouwvergunning afgegeven door de gemeenteraad. Normaal gesproken geeft de gemeenteraad de vergunning af na betaling van een belasting en na een project te hebben ingediend dat werd opgesteld door een architect en dat naar behoren werd gecertificeerd door de beroepsorganisatie van architecten.

2. Eindcertificaat van de werkzaamheden afgegeven door de architect en technische architect (indien van toepassing), waarin wordt gespecificeerd dat de werken werden voltooid volgens het opgestelde project en volgens de bouwvergunning.

3. Tienjarige verzekering. Als het om de bouw gaat van nieuwe woningen (inclusief gebouwen) is het noodzakelijk een tienjarige verzekeringspolis af te sluiten om gebreken of defecten te dekken die kunnen voortvloeien uit de fundering en balken die de stabiliteit van het gebouw kunnen aantasten.
Deze tienjarige verzekering hoef je niet af te sluiten in geval van ‘zelfbouw’, dat wil zeggen dat de eigenaar het huis voor eigen gebruik bouwt. Als je als eigenaar in dit geval besluit de woning te verkopen, moet de koper je vrijstellen in de koopakte van deze tienjarige verzekering. Je moet dan bovendien bewijzen dat je van de woning gebruik heeft gemaakt door facturen voor bijvoorbeeld elektriciteit en water op uw naam voor te leggen.

4. Vergunning van eerste bewoning. Dit is een document afgegeven door de gemeente waar de woning ligt en waaruit blijkt dat het huis is gebouwd in overeenstemming met de eerder verleende bouwvergunning en het project van de architect. Met deze vergunning kan je de verschillende contracten met de nutsbedrijven afsluiten.

5. Energie-efficiëntiecertificaat. Dezelfde architect die het bouwproject heeft opgesteld, kan dit energie-efficiëntiecertificaat afgeven. Het moet worden geregistreerd in het register dat daartoe is aangewezen door de bevoegde autonome gemeenschap. Dit certificaat is tien jaar geldig.

6. Bestekboek. Dit bestaat uit documenten gerelateerd aan het project, de ontvangst van de werkzaamheden, de personen die betrokken zijn bij de bouw en de instructies voor gebruik en onderhoud van het gebouw.

7. Geografische coördinaten. Dit zijn coördinaten die exact naar het perceel verwijzen en die samenvallen met de in het eigendomsregister en kadaster vastgestelde informatie.

Neem contact op met advocatenkantoor Welex in Marbella wanneer u meer informatie wilt over vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of als u van plan bent een bedrijf in Spanje op te richten. Gespecialiseerde economen kunnen u er meer over vertellen. Zie deze link, mail naar info@welex.es, bel +34 952 775 521 of kom langs bij Welex in Marbella (Av. Ricardo Soriano 12, Edif Marqués de Salamanca 1-3, 29601 Marbella, Málaga).

Lees ook: Overdracht van de privé-koopovereenkomst van woningen in aanbouw