Één van de eerste stappen die je als buitenlander in Spanje moet zetten voor je zaken kunt doen vanuit Spanje of een huis kunt kopen in Spanje, is het aanvragen van een NIE-nummer of een Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje. Dat kun je regelen via het Spaanse consulaat, aanvragen op een politiebureau maar veel handiger is het vaak om een Nederlandse advocaat in Spanje in te schakelen. 

Wat is het NIE-nummer?

Het Nummer ter Identificatie voor Buitenlanders (NIE) is een nummer dat dient tot identificatie van niet-residenten in Spanje. Het is een uniek, persoonlijk en onoverdraagbaar nummer. Het NIE-nummer is te vergelijken met het Nederlandse burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische rijksregisternummer. Spanjaarden hebben een Documento Nacional de Identidad (DNI) waarop een soortgelijk nummer staat dat voor al het economisch en fiscaal verkeer gebruikt wordt. Dat nummer heet Número de Identificación Fiscal (NIF). Bij buitenlanders wordt dit het NIE-nummer genoemd. Zowel inwoners in en buiten de Europese Unie moeten het NIE-nummer aanvragen, of het nu is om fiscale redenen, voor het werk of voor residentie. Dit NIE of Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje is persoonlijk en dient op alle formulieren of documenten te worden ingevuld. Het voornaamste doel is de identificatie van de buitenlander. Je hebt het bijvoorbeeld nodig voor:

 1. De aankoop of verkoop van een eigendom in Spanje
 2. De aan- of verkoop van een auto of boot in Spanje.
 3. Een arbeidscontract.
 4. Een bedrijf opzetten of overnemen in Spanje
 5. Aanvraag of verlenging van het rijbewijs.
 6. Aanvraag van een hypotheek
 7. Het regelen van een stage in Spanje
 8. Opening van een bankrekening in Spanje
 9. Aanvragen van internet, telefoon, gas, water en elektriciteit.
 10. Verzekering afsluiten

 

 

Welke soorten NIE zijn er?

 

 

Je hebt NIE certificado con carácter permanente – voor mensen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd in Spanje verblijven, bijvoorbeeld studie, werk of stage of als je langer dan 3 maanden in Spanje gaat wonen. Daarnaast is er de NIE certificado con carácter temporal – voor die mensen die minder dan 3 maanden in Spanje verblijven maar wel een fiscaal nummer nodig hebben voor administratieve taken.

 

 

Wat heb je nodig om een NIE-nummer aan te vragen?

 

Zoals gezegd kun je het NIE-nummer aanvragen in het Spaanse consulaat in Amsterdam of Brussel. Je moet er wel persoonlijk voor naar Amsterdam of Brussel komen en er is geregeld een wachtlijst waardoor een afspraak maken moeilijk is. De kosten zijn €9,75. Het consulaat kan alleen een NIE-aanvraag in behandeling nemen als je het volgende meeneemt en invult.

 1. Het ingevulde en ondertekende formulier EX-15
 2. Het ingevulde en ondertekende formulier 790-012  dat je krijgt in het consulaat.
 3. De volgende documenten:
  • Voor personen met Nederlandse nationaliteit:
   • Paspoort of identiteitskaart en een kopie ervan
   • Voor de zekerheid: 2 kleurenpasfoto’s
  • Voor personen met EU nationaliteit:
   • Paspoort of identiteitskaart en een kopie ervan
   • Een kopie van de verblijfsvergunning in Nederland
   • Voor de zekerheid: 2 kleurenpasfoto’s
  • Voor alle nationaliteiten buiten de EU:
   • Paspoort en een kopie ervan
   • Een kopie van de verblijfsvergunning in Nederland
   • Bewijs van reden van de aanvraag (bv. erfenis of aankoop woning)
   • Voor de zekerheid: 2 kleurenpasfoto’s

Studenten die stage gaan lopen in Spanje dienen voor het aanvragen van een NIE-nummer een verklaring mee te nemen van de organisatie waar de stage plaats gaat vinden (bedrijf of onderwijsinstelling) waaruit de stageperiode blijkt.

 

Voor minderjarigen:

  • Minderjarige dient met één van beide ouders aanwezig te zijn
  • Paspoort of identiteitskaart van minderjarige en een kopie ervan
  • Voor de zekerheid: 2 kleurenpasfoto’s
  • Paspoort of identiteitskaart van ouder en een kopie ervan
  • Internationale uittreksel uit het Bevolkingsregister, om relatie tussen minderjarige en ouder te bewijzen

De aanvraag wordt verzonden naar het Commissariaat Generaal van de Vreemdelingenpolitie te Madrid. Bij ontvangst van het document, wordt het per e-mail naar de aanvrager(s) verstuurd.

Makkelijk: NIE-nummer aanvragen via een advocaat

 

Om het gemakkelijker te maken kun je het NIE-nummer ook aanvragen via een volmacht die je aan een advocaat geeft. Je moet dan het volgende indienen.

 1. Model tot verzoek EX15 in tweevoud.
  Alle gegevens van de aanvrager dienen op het formulier te worden ingevuld, ook een adres in Spanje. Vraag vrienden of familie of je hun adres in Spanje mag gebruiken.
 2. Kopie van het paspoort of identiteitskaart
  Er kan ook een identiteitskaart worden aangevoerd indien je inwoner bent van de Europese Unie. Een kopie hiervan moet worden afgegeven en het origineel dient getoond te worden.
 3. Opgave van de reden van je aanvraag van een NIE of Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje.
 4. Het is niet altijd verplicht maar wordt soms wel gevraagd dus zorg dat je ze hebt: twee kleurenpasfoto’s.

 

Heb je een NIE-nummer in Spanje nodig, dan kun je dat bijvoorbeeld regelen via Welex, een internationaal advocatenkantoor in Marbella waar ook Nederlandse advocaten werken.

 

Lees ook: Huur je een woning in Spanje? Wat mag wel en wat niet?

Lees ook: IBI lokale onroerendgoedbelasting