Banner Welex

droomhuis langs de kust in SpanjeWoon je in Spanje en huur je een huis of een appartement? Dan kan het zijn dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd én betaald. Wat mag wel en wat mag niet en wie draait er voor de kosten op, zijn daarbij natuurlijk belangrijke vragen. Hoe zit het precies? Onze samenwerkingspartner Welex legt het uit.

Allereerst: de stedelijke huurwet in Spanje maakt een onderscheid tussen instandhoudingswerkzaamheden en verbeteringswerkzaamheden. Als het gaat om de instandhoudingswerkzaamheden is de verhuurder verplicht, zonder de huurprijs te verhogen, alle herstellingswerkzaamheden uit te voeren die noodzakelijk zijn om woningen in bewoonbare toestand te behouden die het overeengekomen gebruik toelaat, tenzij deze verslechtering het gevolg zou zijn van een verkeerd gebruik door de huurder of personen die hiermee samenwonen.

De huurder dient de verhuurder of het onderhoudspersoneel dat door de verhuurder ingehuurd is toe te laten in de woning voor de uitvoering van de werkzaamheden en de instandhoudingswerkzaamheden mogen geen verhoging van de huurprijs inhouden. Indien er voor de uitvoering van de instandhoudingswerkzaamheden meer dan 20 dagen nodig zijn, heeft de huurder recht op een vermindering van de huurprijs die in verhouding is met het deel van de woning dat niet gebruikt kan worden.

De huurder dient de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van deze schade of verslechtering en kan zelf overgaan tot de uitvoering van dit soort instandhoudingswerkzaamheden, op voorwaarde dat de verhuurder daarvan op de hoogte gesteld is. De kosten hiervoor kunnen naderhand teruggevraagd worden.

Verbeteringswerkzaamheden

Verbeteringswerkzaamheden zijn niet onontbeerlijk om in de woning te wonen, maar kunnen wel invloed hebben op de levenskwaliteit van de personen die erin wonen. Dit kunnen werkzaamheden zijn die invloed hebben op de hygiëne, gezondheid of op het comfort van de woning. Het zijn werkzaamheden die betaald worden door de eigenaar van de woning in Spanje.

De verhuurder dient de huurder ten minste drie maanden vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitvoering van de werkzaamheden, de aard ervan, de start, de duur en de kosten van de werkzaamheden. De huurder kan afzien van het huurcontract binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving door de verhuurder. De huur zal beëindigd worden binnen een termijn van twee maanden vanaf de herroeping en gedurende deze periode mag de verhuurder de werkzaamheden niet aanvatten. Indien de huurder akkoord gaat met deze verbeteringswerkzaamheden, heeft hij recht op een vermindering van de huurprijs die in verhouding is met het deel van de woning waarover hij niet kan beschikken.

Tot slot mag de huurder geen werkzaamheden uitvoeren ‘die de samenstelling van de woning wijzigen’ zonder toestemming van de verhuurder. Het is aan te raden altijd schriftelijk toestemming te vragen. In gevallen waarbij er geen toestemming is, kan de verhuurder bij de beëindiging van de huurovereenkomst eisen dat het goed in de oorspronkelijke staat hersteld wordt of de uitgevoerde wijziging behouden, zonder dat de huurder hier een schadeloosstelling voor ontvangt, of een vergoeding voor de werkzaamheden die hij op dat moment uitgevoerd heeft.

Lees ook: 8 juridische zaken bij de aankoop van een woning in Spanje

Neem contact op met advocatenkantoor Welex in Marbella wanneer u meer informatie wilt over koopbegeleiding bij de aankoop van een woning in Spanje. Gespecialiseerde advocaten kunnen u er meer over vertellen. Zie deze link, mail naar info@welex.es, bel +34 952 775 521 of kom langs bij Welex in Marbella (Av. Ricardo Soriano 12, Edif Marqués de Salamanca 1-3, 29601 Marbella, Málaga).