Banner Welex

belastingSta je niet als inwoner van Spanje geregistreerd, maar heb je wel onroerend goed op Spaans grondgebied? Dan ben je verplicht om aangifte te doen van inkomstenbelasting én onroerende zaakbelasting. Wanneer de woning niet alleen van jou is, maar ook van anderen, moeten jullie afzonderlijk van elkaar aangifte doen.

De IRNR, de inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje

De Spaanse inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR) is een directe belasting die wordt geheven op inkomsten die zijn verkregen op Spaans grondgebied. Die inkomsten kunnen zijn verkregen door zowel natuurlijke personen als entiteiten, die niet staan geregistreerd als fiscaal-resident in Spanje.

Wie niet als inwoner van Spanje staat geregistreerd en eigenaar is van onroerend goed, is verplicht aangifte te doen van zowel de inkomstenbelasting als van de onroerende zaakbelasting.

Hulp nodig bij belastingzaken of juridische aangelegenheden in Spanje? Neem dan contact op met het Nederlandstalige advocatenkantoor Welex. 

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting wordt door Spaanse gemeenten geheven aan eigenaars van onroerende zaken. De aan te geven winst is het bedrag dat voortvloeit uit de kadastrale waarde van het onroerend goed. Dat kun je terugvinden in het ontvangstbewijs van de onroerendezaakbelasting (IBI) en moet vermenigvuldigd worden met de volgende percentages:

– De algemene norm is 2%.  Voor onroerend goed waarvan de kadastrale waarde is herzien en van kracht is geworden in de belastingperiode of binnen de periode van de tien voorgaande belastingperioden, geldt 1,1 %.

Ben je niet het hele jaar door eigenaar van het onroerend goed geweest, of heb je het gedurende een bepaalde periode verhuurd? Dan moet het verhoudingsgewijze gedeelte van het bedrag worden aangegeven.

Lees ook: de onroerende zaakbelasting en de kadastrale waarden in Spanje

Huurinkomsten in Spanje

Over het algemeen is de winst die moet worden aangegeven het volledige bedrag dat van de huurder werd ontvangen, zonder hier enige kosten van af te trekken.

Ben je als inwoner geregistreerd in Nederland of België (of een ander land binnen de Europese Unie)? Dan kunnen voor de vaststelling van de belastinggrondslag de uitgaven in vermindering worden gebracht op het persoonlijke inkomen. De uitgaven moeten bovendien een directe economische link hebben met de activiteit die in Spanje wordt uitgeoefend.

Winst uit verkoop

De winst uit de verkoop van een woning in Spanje wordt sinds 1 januari 2015 als volgt berekend:

De aanschaffingswaarde bestaat uit het werkelijke bedrag waarvoor het onroerend goed werd gekocht. Hieraan worden de kosten en belastingen toegevoegd die inherent zijn aan de overdracht, exclusief de rente die door de overdragende partij zou zijn betaald.

De verkoopwaarde is het werkelijke verkoopbedrag min het bedrag van de kosten en belastingen die inherent zijn aan de verkoop en die zijn betaald door de verkoper.

Let op: voor wie tussen 12 mei 2012 en 31 december 2012 stedelijk vastgoed kocht in Spanje, geldt een gedeeltelijke vrijstelling voor de verkoop. In twee gevallen is deze vrijstelling echter niet van toepassing:

1) In het geval van natuurlijke personen, wanneer het eigendom is verkregen of overgedragen aan zijn of haar echtgenoot, aan een persoon die door bloedverwantschap, in rechte of zijdelingse lijn, door bloedverwantschap of verwantschap, tot de tweede graad is verenigd, aan een entiteit, belastingbetaler of een van de bovengenoemde personen, waarbij een van de omstandigheden bepaald in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel van toepassing is, ongeacht de woonplaats en de verplichting om een ​​geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

2) In het geval van entiteiten, wanneer het onroerend goed is verkregen of overgedragen wordt aan een persoon of entiteit in geval van een van de omstandigheden bepaald in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, ongeacht de woonplaats en de verplichting om een ​​geconsolideerde jaarrekening op te stellen, of de echtgeno(o)t(e) van de voornoemde persoon of een persoon die met hem is verbonden door verwantschap, in een rechte of zijdelingse lijn, door bloedverwantschap of verwantschap, tot de tweede graad inbegrepen.

Je woning in Spanje verkopen

De persoon die het onroerend goed van je koopt, moet 3 procent van de overeengekomen prijs inhouden en betalen aan de belastingdienst. Dit bedrag is voor jou als verkoper een aanbetaling van de vermogenswinstbelasting die voortvloeit uit de koop. De koper moet zorgen voor een kopie van model 211, waarmee de inhouding werd betaald. Op die manier kan deze inhouding in vermindering worden gebracht op het bedrag dat resulteert uit de vermogenswinst. Mocht het ingehouden bedrag hoger zijn dan het bedrag dat betaald moet worden, wordt het te veel ingehouden bedrag terugbetaald. Als de inhouding niet wordt betaald, wordt de woning onderworpen aan de belasting van het lagere bedrag tussen de inhouding en de overeenkomstige belasting. Deze belasting is van toepassing op het volledige Spaanse grondgebied.

Neem contact op met advocatenkantoor Welex in Marbella wanneer je meer informatie wilt over de inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje. Gespecialiseerde economen kunnen u er meer over vertellen. Zie deze link, mail naar info@welex.es, bel +34 952 775 521 of kom langs bij Welex in Marbella (Av. Ricardo Soriano 12, Edif Marqués de Salamanca 1-3, 29601 Marbella, Málaga).