Rente huis in SpanjeAls Nederlander die woont en werkt in Nederland, heb je recht op hypotheekrenteaftrek. In het kader van gelijke behandeling bij vergelijkbare situaties kan dat recht ook worden toegekend als je een huis in Spanje hebt. Je hoeft daar niet per se voor in Nederland te wonen.

Als eigenaar van een Nederlandse eigen woning kun je de rente op de lening voor die woning, binnen bepaalde voorwaarden, aftrekken van je inkomen. De aftrek vindt plaats tegen de progressieve belastingtarieven, dus in beginsel tegen maximaal 52%. Sinds enkele jaren wordt deze maximale aftrek jaarlijks met 0,5% verlaagd, waardoor het maximum nu nog 50% is. De hypotheekrenteaftrek levert veel Nederlandse woningeigenaren een leuke belastingteruggaaf op!

Woning in het buitenland

Door Europees recht moet Nederland niet- inwoners hetzelfde behandelen als inwoners, maar alleen als zij verder in dezelfde situatie zitten, bijvoorbeeld als ze allebei alleen in Nederland werken of als ze alleen in Nederland belast pensioen ontvangen. Met andere woorden: als een werknemer in Nederland recht heeft op hypotheekrenteaftrek, dan moet een werknemer die hier niet woont maar die hier wel werkt ook hypotheekrenteaftrek kunnen krijgen. Hij krijgt dan Nederlandse hypotheekrenteaftrek op een buitenlandse woning.

Lees meer: 10 tips voor als je een huis in Spanje wilt kopen

Alles of niets

Daarom is er sinds 2015 een geheel nieuwe regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Die komt er in het kort
op neer dat als 90% of meer van het inkomen van een niet-inwoner in Nederland wordt belast, er recht bestaat op alle Nederlandse voordelen en aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Blijf je (net) onder de 90%, dan is er geen enkel recht op een aftrekpost. Het is dus alles of niets. Voor de berekening van deze 90% telt al het inkomen mee, ook inkomen uit vermogen. Dat inkomen uit vermogen is in de meeste gevallen niet belast in Nederland, zodat mensen met enig vermogen daardoor vaak niet meer in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Een uitspraak van de Europese rechter eerder dit jaar zet die nieuwe regeling flink op de helling. De Europese rechter heeft namelijk gezegd dat niet moet worden gekeken naar het inkomen in het werkland, zoals Nederland dat nu nog doet. Er moet worden gekeken of het voor de belastingplichtige mogelijk is om in zijn woonland aftrekposten te realiseren. Als hij dat door een te laag inkomen in zijn woonland niet kan, dan moet het werkland aftrekposten geven. De 90%-eis die Nederland stelt, is dan eigenlijk niet van belang.

Lees meer: Advies bij het verkopen van je Spaanse woning

Nederlands inkomen

Nederland heeft zijn wetgeving naar aanleiding van deze uitspraak nog niet aangepast, maar zal dat wel moeten gaan doen. Het gevolg zal zijn dat meer situaties in aanmerking zullen komen voor Nederlandse hypotheekrenteaftrek op een niet-Nederlandse eigen woning. Een inwoner van Spanje met een Spaanse eigen woning kan Nederlandse hypotheekrenteaftrek krijgen. Zijn in Spanje belaste inkomen moet dan te laag zijn om Spaanse aftrekposten te realiseren, en hij moet Nederlands inkomen hebben om de rente van af te trekken.

 

Dit artikel is eerder verschenen in ESPANJE! (nummer 4, jaargang 2017) en de informatie kan achterhaald zijn. Auteur: Thomas Vermeulen

Thomas Vermeulen
Actal fiscalisten
Raadhuisstraat 63
4701 PM ROOSENDAAL
www.actal.com
thomas@actal.com
tel: +31 6 86830978