Banner Welex

boekhouding welexStaat je bedrijf geregistreerd in Spanje? Dan ben je verplicht jaarlijks de boekhouding en de jaarrekeningen te presenteren. De boekhouding moet binnen de vier maanden na het afsluiten van het boekjaar van de vennootschap worden ingediend. Als het einde van het boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar, 31 december, dan loopt de termijn tot 30 april van het volgende jaar.

Hulp nodig bij belastingzaken of juridische aangelegenheden in Spanje? Neem dan contact op met het Nederlandstalige advocatenkantoor Welex. 

Dit zijn de documenten die in ieder geval in de boekhouding moeten worden opgenomen:

  • Een financieel dagboek. Hierin staan, in chronologische volgorde, de aantekeningen van alle bedrijfsgebeurtenissen volgens een vooraf bepaald boekhoudkundig formaat. Dit komt meestal overeen met het kalenderjaar.
  • Een inventarisboek en de jaarrekeningen, met informatie over het bedrijf, de evolutie en de situatie op het einde van het jaar. In het inventarisboek staan in ieder geval: een balans van de begin- en eindsituatie (dus die van 1 januari en van 31 december), een winst- en verliesrekening (het resultaat verkregen door de in- en uitkomsten) en het driemaandelijkse saldo van sommen en saldo.

De boekhouding kan in verschillende formaten worden ingediend (telematisch, digitaal of beide), maar niet op papier. De Spaanse belasting- en handelswetgeving schrijven voor dat de documenten tot de respectievelijk vier en zes voorgaande jaren moeten worden bewaard.

Jaarrekeningen

Binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar moeten de jaarrekeningen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden goedgekeurd. Vervolgens moeten deze binnen een maand worden ingediend bij het Spaanse Handelsregister. Als het boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar, dan moeten de rekeningen dus voor 30 juli worden gepresenteerd.

De documenten in de jaarrekening zijn als volgt: de balans, de winst- en de verliesrekening en de toelichting.

Neem contact op met advocatenkantoor Welex in Marbella wanneer u meer informatie wilt over vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of als u van plan bent een bedrijf in Spanje op te richten. Gespecialiseerde economen kunnen u er meer over vertellen. Zie deze link, mail naar info@welex.es, bel +34 952 775 521 of kom langs bij Welex in Marbella (Av. Ricardo Soriano 12, Edif Marqués de Salamanca 1-3, 29601 Marbella, Málaga).

Meer lezen?

10 Tips voor wie in Spanje een huis wil kopen

Handige en belangrijke tips voor wie een optrekje wil kopen onder de Spaanse zon.

 

 

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheidbesloten vennootschap laptop kantoor

Een van de meest voorkomende vormen van vennootschappen in Spanje is de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. In deze vorm is het maatschappelijk kapitaal verdeeld in aandelen en bestaat het uit de inbreng van alle vennoten die niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.