Het erven van een huis in Spanje klinkt velen als muziek in de oren. Maar wat ze vaak vergeten is dat binnen een mum van tijd de Spaanse én de Nederlandse fiscus op de stoep staan. En dan?

 

Als een woning van een erflater in Spanje ligt, zal Spanje belasting willen heffen. Het maakt niet uit waar de eigenaar woonde, Spanje gaat uit van de plek waar de stenen liggen. Maar Nederland trekt zich als woonland in principe weer niets aan van waar de eigendommen zich bevinden. De Nederlandse eigenaar van een Spaanse woning krijgt zo dus met de Nederlandse én met de Spaanse erfbelasting te maken.

Als Nederland en Spanje allebei willen heffen, kan er een dubbele belasting volgen. Voor de inkomstenbelasting hebben Spanje en Nederland dit probleem opgelost via een belastingverdrag. Helaas is er niet een dergelijk verdrag voor de schenk- en erfbelasting tussen Nederland en Spanje. Nederland heeft gelukkig wel een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingen. Bij vererving van de Spaanse tweede woning die eigendom is van een inwoner van Nederland zal in Nederland en in Spanje aangifte erfbelasting gedaan moeten worden. In Spanje wordt de erfbelasting alleen berekend over de Spaanse goederen. Dit is in ieder geval de Spaanse woning, maar bijvoorbeeld ook een Spaanse bankrekening. De basistarieven voor de naaste familieleden lopen in Spanje op van ruim 7 procent tot 34 procent. De werkelijke belasting hangt onder meer samen met wie de erfenis verkrijgt (een kind, een echtgeno(o)t(e) etc.), vrijstellingen en de regio waar de woning ligt.

Lees meer: Inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje

Als duidelijk is wat er in Spanje moet worden betaald, gaan we naar Nederland kijken. In Nederland – de woonplek van de overledene – moet het wereldvermogen in de erfbelastingaangifte worden opgenomen en dat betekent ook de Spaanse bezittingen. In Nederland is een verkrijging door de naaste familie belast tegen 10 procent over de eerste €123.248 en 20 procent over het meerdere. In Nederland heeft de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner recht op een hoge vrijstelling tot wel €643.194.

Als dan ook de Nederlandse erfbelasting (over het gehele wereldvermogen) duidelijk is, wordt er een vergelijking gemaakt. Er wordt in Nederland bekeken wat in dit concrete geval aan Nederlandse erfbelasting is berekend over de Spaanse woning. Dit bedrag aan Nederlandse erfbelasting wordt vergeleken met de Spaanse heffing over de woning. Vervolgens wordt het laagste verschuldigde bedrag over de woning afgetrokken van het totale belastingbedrag.

Lees meer: Declareren in Spanje: waar moet een factuur aan voldoen?

In een versimpeld voorbeeld: stel dat over de Spaanse woning in Spanje €50.000 moet worden betaald. In Nederland is over het gehele vermogen €110.000 verschuldigd, waarin een bedrag van €55.000 voor de Spaanse woning is inbegrepen. De Nederlandse belastingvermindering bedraagt dan het laagste bedrag, dus niet €55.000, maar slechts €50.000. In totaal is er dan €50.000 in Spanje verschuldigd en €60.000 (€110.000 min €50.000) in Nederland. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk ben je altijd het haasje, maar gelukkig hoef je voor de Spaanse woning niet dubbel te betalen.

 

Dit artikel is eerder verschenen in ESPANJE! (nummer 2, jaargang 2017) en de informatie kan achterhaald zijn. Thomas Vermeulen schrijft sinds 2013 in iedere editie over de fiscale aspecten van wonen en werken in Spanje. Je kunt alle edities hier bestellen, of neem hier een abonnement op ESPANJE! zodat je altijd op de hoogte blijft van de fiscale regels in Spanje.

Thomas Vermeulen
Actal fiscalisten
Raadhuisstraat 63
4701 PM ROOSENDAAL
www.actal.com
thomas@actal.com
tel: +31 6 86830978