spaanse woning op naam van de kinderenEen klassieke manier in Nederland om bij leven vermogen over te dragen aan de volgende generatie is door de woning over te zetten op naam van de kinderen. Is dit een interessante optie met een Spaanse woning?

Bij het overzetten van de woning op naam van de kinderen maken we onderscheid tussen de situatie waarbij de kinderen vanaf de aankoop eigenaar zijn en de situatie waarbij de kinderen op een later moment de woning overnemen van de ouders.

 

Schenking

Als de woning later wordt overgedragen aan de kinderen is er meestal sprake van een schenking. Omdat de woning in Spanje ligt, is in principe de Spaanse schenkbelasting van toepassing. In Spanje wordt tegen progressieve tarieven schenkbelasting geheven, die (in de basis) lopen van 7,65% tot en met 34%. In een groot aantal gevallen gelden er vrijstellingen. Vanuit Spanje bezien kan het dus een mooie optie zijn om de Spaanse woning aan de kinderen te schenken. Maar de kous is daarmee nog niet af. Op het moment dat de ouders in Nederland wonen, kan Nederland vervolgens aanvullend Nederlandse schenkbelasting heffen.

De Nederlandse tarieven zijn 10-20%. Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele belastingheffing. Spanje gaat voor, en Nederland geeft een voorkoming van dubbele belasting. Alleen, als er door vrijstellingen feitelijk geen Spaanse belasting wordt geheven, hoeft Nederland ook geen voorkoming te geven. Dat houdt dus in dat waar Spanje niet of weinig heft, Nederland vaak aanvullend schenkbelasting kan heffen tot de Nederlandse maxima. Kortom: van geval tot geval moet worden bekeken hoe een fiscaal optimale situatie wordt bereikt tussen Nederland en Spanje bij de schenking van een Spaanse woning aan de kinderen.

Lees meer: Voor Europa’s beste zorgsysteem ga je naar Spanje!

Gebruiksrecht

Een alternatief is dat de woning bij aankoop al op naam van de kinderen komt. Dat kan bijvoorbeeld met bij de ouders geleend geld . Als ouders kunt u vervolgens bijvoorbeeld in de jaren daarna de lening voor de Spaanse woning in stukjes kwijtschelden. Ook hier geldt: de meest ideale oplossing is maatwerk; kijk vooral heel goed naar de exacte omstandigheden en naar de wensen voor het gebruik. De ouders vinden het bijvoorbeeld belangrijk een gebruiksrecht op de woning te houden. Een gebruiksrecht, bijvoorbeeld vruchtgebruik, is onder meer handig om invloed te houden, maar een vruchtgebruik kan in een aantal gevallen fiscaal weer nadelig uitpakken.

Lees meer: Declareren in Spanje: waar moet een factuur aan voldoen?

Puzzelstukjes

Het vinden van de beste oplossing is vaak een gepuzzel. Om de mooiste uitkomst te krijgen moeten de Nederlandse puzzelstukjes goed aansluiten op de Spaanse. Uw persoonlijke wensen staan daarbij natuurlijk voorop; die zijn leidend voor de best passende oplossing.

 

Dit artikel is eerder verschenen in ESPANJE! (nummer 2, jaargang 2016) en de informatie kan achterhaald zijn. Auteur: Thomas Vermeulen 

 

Thomas Vermeulen
Actal fiscalisten
Raadhuisstraat 63
4701 PM ROOSENDAAL
www.actal.com
thomas@actal.com
tel: +31 6 86830978