Copyright © EYM Publishing All Rights Reserved

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam EYM Publishing, het bijbehorende logo, de door EYM Publishing vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij EYM Publishing. EYM Publishing behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van EYM Publishing. EYM Publishing mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. EYM Publishing heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.