Mensen op vliegveld van Sevilla

Nederland gaf Spanje de kleurcode oranje, Frankrijk laat het hele land op groen staan, België en Duitsland gaven rood, en andere landen bestempelen Nederland weer als risicoland. Die onderlinge verschillen in de diverse EU-lidstaten zijn verwarrend en schadelijk voor de Europese economie. Ook leiden ze tot veel verontwaardiging en ongelijkheid. Want waarom wordt Nederlanders geadviseerd niet naar Spanje af te reizen en waarom mogen we nog wel naar de bepaalde wijken in Amsterdam met een hogere besmettingsgraad dan in 20  Spaanse provincies? Dat druist in tegen alle Europese verdragen die vrij verkeer van mensen mogelijk maken. Gelukkig is dat besef nu ook doorgedrongen tot de EU en wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk en transparante kleurcodering.  

Brussel kwam gisteren met een voorstel voor de coördinatie van de reisbeperkingen op Europees niveau. Op dit moment leiden de beslissingen van onafhankelijke lidstaten ertoe dat reizigers last-minute moeten omboeken, annuleren of plotseling terug naar huis moeten of een quarantaine opgelegd krijgen en dat zorgt voor onvrede, chaos en verwarring.

Daarnaast is er veel onbegrip onder ondernemers in de landen waarvoor negatieve reisadviezen worden afgegeven. Veel ondernemers richten zich op bepaalde nationaliteiten en het negatieve reisadvies heeft soms grote gevolgen voor hun business.

Didier Reynders, eurocommissaris voor Justitie: “Ons recht om vrij te reizen binnen de EU is door de pandemie sterk aangetast. De stortvloed aan uiteenlopende nationale regels in de EU leidt tot grote frustratie voor de vele burgers die elke dag probleemloos zouden moeten kunnen reizen. De Commissie wil de zaken vereenvoudigen. We stellen daarom simpele criteria voor, die zonder onderscheid toepasbaar zijn, gemakkelijk door de lidstaten kunnen worden nagevolgd en op grond waarvan de Europeanen goed kunnen worden geïnformeerd.”

Vrij reizen

Het doel van de EU is niet om meer landen op rood te krijgen, maar juist om vrij verkeer tussen de diverse lidstaten te garanderen. Door de kleurcodes kunnen risicogebieden makkelijk worden geïdentificeerd. Brussel wil dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende gebieden in een land. Laten we hopen dat er gekeken gaat worden op lokaal of wijkniveau. Spanje is een groot land met grote autonome regio’s waar veel onderlinge verschillen zijn in besmettingen. Nederland past bijvoorbeeld twee keer in Andalusië en de verschillen in besmetting tussen de acht verschillende Andalusische provincies lopen sterk uiteen. Hoe lokaler gemonitord hoe beter reizigers kunnen waken over hun eigen veiligheid en hoe meer de economie kan blijven draaien. De EC is er voorstander van dat reizigers vrij reizen en bij terugkomst worden getest.

Advertentie

Stella Kyriakides, eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Het voorstel is erop gericht dat de lidstaten een goed gecoördineerde, voorspelbare en transparante aanpak hanteren voor het invoeren van reisbeperkingen, wanneer die nodig zijn. De bescherming van de volksgezondheid moet daarbij altijd op de eerste plaats komen. We moeten voorkomen dat economieën die al kwetsbaar zijn, nog verder worden verstoord en dat er meer onzekerheid ontstaat voor burgers die al grote offers hebben gebracht. De mensen verwachten dat van ons, nu zij al zoveel maanden met COVID-19 te maken hebben.”

Criteria

Lidstaten hebben op dit moment elk hun eigen criteria als het gaat om het afgeven van een negatief reisadvies. De EU wil deze criteria gelijktrekken. In het voorstel wordt met de volgende aantallen gewerkt:

  • De grens voor totale aantal nieuw aangemelde Covid19-besmettingen is minder dan 50 per 100.000 mensen gedurende een periode van 14 dagen

of

  • Het percentage positieve tests is minder dan 3% van het totaal.
  • Hierbij wordt ook gekeken naar het totale aantal afgenomen tests per 100.000 inwoners.

Kleurcodes

De kleurcodes die de EU wil hanteren zijn als volgt:

Groen: minder dan 25 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen en minder dan 3% test positief

Oranje: minder dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen tijd en meer dan 3% test positief.

Oranje: tussen de 25 en 150 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen, maar minder dan 3% test positief

Rood: meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen tijd en meer dan 3% test positief.

Rood: meer dan 150 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen tijd.

Advertentie

Grijs: voor gebieden waar geen gegevens van bekend zijn.

Brussel wil dat de lidstaten wekelijks de nieuwe cijfers rapporteren en hierbij het land opsplitsen in gebieden, zodat meteen duidelijk is in welke gebieden er sprake is van risico en in welke gebieden niet. Kijk hier hoe de situatie momenteel is in verschillende Spaanse provincies.

Consequenties

Als deze maatregelen zijn doorgevoerd betekent dat niet dat Spanje niet meer grotendeels oranje zal kleuren. Wel betekent het dat je makkelijker zelf kunt bepalen waar je gaat en staat in Europa op basis van heldere data die makkelijk beschikbaar zijn. Wij hopen van harte dat dit gunstig zal uitpakken voor Spanje.

 

Mis je Spanje? Lees dan ESPANJE! Vier keer per jaar in huis voor nog geen twee tientjes