Ben je op zoek naar een huis in Spanje? Dan kom je heel veel juridische termen tegen in het Spaans. Maar ook woorden als chalet of cortijo, benamingen voor een bepaald soort woningen. Dat kan allemaal heel ingewikkeld zijn. Maar met deze woordenlijst en uitgebreide uitleg wordt het iets makkelijker.  Tip: bezoek de Second Home Beurs in Utrecht of de Emigratiebeurs in Houten. Wij hebben daar ook een stand en de entree is gratis voor lezers van ESPANJE!

A

Abogado Een goede advocaat kan je helpen bij het koopproces. Er zijn veel Nederlandse  advocaten in Spanje die zowel de Spaanse als Nederlandse regels kennen.

Ajuar Veel huizen in Spanje worden inclusief inboedel verkocht, vooral als het huizen zijn die ook verhuurd kunnen worden.

Alquiler Ga als je een huis koopt en het wilt verhuren, altijd na of dat ook mag. En over huren gesproken. Voor je koopt is het altijd raadzaam om in de buurt iets te huren, zodat je zeker weet dat het de plek van je dromen is. En een huis dat ook verhuurd wordt kun je wellicht eerst huren alvorens het te kopen.

Arras  is een deposito of voorschot. Het komt vaak voor dat er een voorschot wordt gevraagd in een ‘contrato de arras’, een voorlopig koopcontract. Zo weet de verkoper dat je serieus bent en zal hij het huis van de markt halen.

Arrendamiento Deze term heeft betrekking op huur en verhuur. In een contrato de arrendamiento worden de afspraken tussen huurder en verhuurder vastgelegd.

Asesor fiscal  Voor je een huis koopt in Spanje is het belangrijk dat je een belastingadviseur  inschakelt om in te schatten welke fiscale consequenties de aankoop heeft.

C

Casa adosada  Een casa adosada is een rijtjeshuis, vaak met een tuin of een terras.

Catastro In het kadaster wordt het onroerend goed beschreven. Laat dat voor de aankoop altijd even checken. Het wordt vaak verward met de term registro de la propiedad (zie hieronder voor meer uitleg)

Cédula de habitabilidad    De verklaring van bewoonbaarheid. Als je een huis koopt in Spanje en er wilt gaan wonen, heb je een cédula de habitabilidad nodig. Dit document wordt vaak geleverd door de verkoper van deze woning. In de cédula de habitabilidad staat dat de ruimte aan een aantal minimumeisen voldoet zoals een degelijke constructie.

Certificado de aprovechamiento urbanistico Dit certificaat is van belang als je een bouwkavel koopt. Hierin geeft de gemeente aan welke bouwverordeningen er zijn voor de deze grond.

Certificado de empadronamiento Dit is het bewijs dat je bent ingeschreven in een gemeente.

Certificado de fin de obra   Als je deze eenmaal binnen hebt kun je opgelucht ademhalen. Het is de verklaring van oplevering die getekend is door de architect en uitvoerder. Hiermee kun je laten zien dat de bouw volgens plannen is uitgevoerd.

Chalet Hoewel de term ander doet vermoeden is dit een villa of vrijstaand huis met een tuin, vaak in de buitenwijken

Comisaría de policía Om een Spaanse fiscaal nummer te bemachtigen kun je naar het Spaanse consulaat of naar een Spaans politiebureau.

Comunidad de propietarios  Net als in Nederland worden onderhoud en werkzaamheden aan gezamenlijke delen van appartementsgebouwen geregeld door de comunidad de propietarios, de vereniging van eigenaren

Contrato de opción de compraventa Koopoptiecontract

Contrato privado de compraventa Voorlopig koopcontract

Cortijo Huis op het platteland met land erbij.

D

Declaración de obra nueva  Als de nieuwbouw voltooid kan deze met de verklaring van nieuwbouw geregistreerd worden.

Departemento de Extranjeros  In de grotere steden kun je bij afdeling voor buitenlanders op het politiekantoor een Spaanse fiscaal nummer, een NIE aanvragen.

Derecho de urbanización Als er bouwrecht wordt verleend, mag een stuk grond bebouwd mag worden.

DIA  Het Documento Informativo Abreviado oftewel verkort informatiedocument verstrekt potentiële kopers alle relevante gegevens over de woning zoals afmetingen, koopprijs, aansluitingen, bouwjaar etc. Vraag er altijd naar, het is gratis.

E

Escritura Als je een woning koopt vraag dan een kopie van de eigendomsakte aan de verkoper en laat deze goed bekijken door een juridisch adviseur. Deze kan controleren of de gegevens overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij het registro de propiedad (onroerendgoedregister) en het catastro (onderdeel van de Spaanse belastingdienst).

F

Finca  De term finca en cortijo worden vaak door elkaar gehaald. Een cortijo is veelal land met een wat groter huis erop. Er zijn meerdere soorten finca’s. Een finca urbana is bouwgrond, hierop kan over het algemeen een huis worden neergezet. Een finca rústica is land dat in principe niet bestemd is voor woningbouw zoals agrarische percelen, bossen, waterwingebieden of beschermde natuurgebieden. Onder bepaalde strenge voorwaarden kun je ook op een finca rústica een vergunning krijgen voor de bouw van een woonhuis. En dan nog de finca urbanizable. Dit is een finca rústica die volgens het bestemmingsplan onder bepaalde voorwaarden gewijzigd kan worden in finca urbana.

G

Gestor Voor het doen van de aangiften van de lokale en landelijke belastingen  is het verstandig een gestor in te schakelen, een fiscaal specialist die ervoor zorgt dat alle Spaanse belastingverplichtingen correct worden afgewikkeld.

Plannen om een huis in Spanje te kopen? Lees dan ESPANJE! Magazine zodat je weet waar je koopt. Je regelt het hier.

H

Hacienda De Spaanse belastingdienst heet officieel Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). In de volksmond heeft iedereen het echter over hacienda.

I

IBI De Impuesto sobre Bienes Inmuebles ofwel onroerendzaakbelasting wordt vastgesteld door de gemeente en meestal via incasso betaald. Dat kan ook in termijnen. Meer informatie over de IBI vind je hier.

INSS  Het INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social is de Spaanse verzekering voor ziektekosten en sociale zekerheid.

IP Houd er rekening mee als je een huis koopt in Spanje: de Impuesto sobre el Patrimonio, de vermogensbelasting. Deze kan oplopen tot 3.5%. Maar er geldt wel een vrijstelling van €700.000, dus als je een klein huis hebt, valt dit mee. Je leest er hier meer over de verschillende IP-tarieven.

IRNR Denk bij de aankoop van een huis in Spanje er ook aan dat je de Impuesto sobre la Renta de No-Residentes moet betalen, de Inkomstenbelasting voor Niet-residenten. Deze belasting moet je betalen als je je huis verhuurt maar ook als je het niet verhuurt. Hoeveel dat is zie je hier. 

IRPF  De Impuesto sobre la renta de las personas físicas is de inkomstenbelasting die iedere buitenlander die resident is in Spanje moet betalen.

L

Licencia de obra Zonder bouwvergunning kun je maar beter niet gaan bouwen in Spanje Je loopt kans dat je alles weer moet afbreken en met een flinke winst doorverkopen kun je wel vergeten zonder geldige papieren.

N

NIE     Dit Spaanse fiscale nummer, het Número de Indentificación de Extranjeros heb je nodig voor alle financiële transacties in Spanje. Hier lees je hoe je een NIE-nummer kunt aanvragen.  

P

Padrón De padrón is het gemeentelijke bevolkingsregister. Empadronar betekent dat je jezelf in het gemeentehuis inschrijft in het bevolkingsregister.

Piso Een piso in een appartement of een flatwoning.

Plusvalía  Deze gemeentelijke vermogenswinstbelasting wordt geheven bij de verkoop van je huis. In deze artikelen lees je hoe je minder plusvalía betaalt.

R

Registro de la propiedad Deze term voor eigendomsregister wordt vaak verward met de term catastro. Dat is ook verwarrend want in Spanje zijn er twee systemen om eigendom te registeren. In het kadaster (catastro) staat de feitelijke omschrijving van het onroerend goed, zoals locatie, omvang van het perceel, de bebouwingen etc. Op basis van de omschrijving in het kadaster wordt de kadastrale waarde (valor catastral) vastgesteld. Deze waarde is de basis om de gemeentelijke belasting (IBI-belasting) en de niet-residenten belasting te bepalen. In het eigendomsregister (Registro de la Propiedad) vind je naast de gegevens uit het kadaster ook de historie van de eigenaars en eventuele andere rechten of zoals het recht van overpad. Let altijd op dat je de woning koopt van de rechtmatige eigenaar die in het eigendomsregister wordt vermeld. Indien je wijzigingen aanbrengt aan een onroerend goed, ben je verplicht om zowel het kadaster als het eigendomsregister te informeren. 

S

Se alquila Als je dit ziet staan betekent dat dat het huis te huur is

Se vende Zie je een huis met dit bord rop, dan is het te koop

Seguro de hogar  Opstal- en inboedelverzekering

V

Valor catastral  De kadastrale waarde op basis waarvan belastingen worden geheven.

Vivienda   Dit is de algemene term voor woning waaronder zowel pisos als chalets adosados, fincas en cortijos onder kunnen vallen.

LET OP: Deze woordenlijst dateert van november 2021. Check altijd of er wijzigingen zijn.